PHPفریمورک هافیول پی اچ پیمتن باز

فیول پی اچ پی / FuelPHP

FuelPHP

” انعطاف پذیر ” و ” Full Stack” کلماتی هستند که به بهترین شکل این فریم ورک را تشریح می کنند.FuelPHP فریم ورکی است که نه تنها الگو های MVC را پشتیبانی می کند بلکه خودش نسخه ی H<VC دارد. به علاوه، FeulPHP  ماژولار است و می تواند با کمک یک سری ویژگی های Inline، فیلترنیگ URI و Output encoding، امنیت برنامه ها را بالا ببرد. این فریم ورک یک مکانیزم ورود به برنامه دارد  و مستندات و ویژگی های مفید زیادی را در خود جای داده است.

نظرات