CSSطراحی وب

استفاده از فونت های فارسی در طراحی وب با CSS3 و font-face

font-face
.MyClass{
  font-family: 'yekan';
}

برای استفاده از فونت ها در CSS3 می توانیم از font-face استفاده کنیم

در فایل CSS در ابتدای فایل به شکل زیر دستور font-face را می نویسیم:

@font-face {
  font-family: 'yekan';
  src: url('yekan-webfont.eot');
  src: url('yekan-webfont.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
     url('yekan-webfont.woff') format('woff'),
     url('yekan-webfont.ttf') format('truetype'),
     url('yekan-webfont.svg#0_yekanregular') format('svg');
  font-weight: normal;
  font-style: normal;
}

حالا بعنوان مقدار font-family در css از آن استفاده می کنیم.

مثال:

.MyClass{
  font-family: 'yekan';
}

یا:

.MyClass{
  font: bold 12px 'yekan';
}

Comment here

*

code