قوانین و مقررات ایرانقوانین و مقررات بین المللی

ضوابط و شرایط ثبت نام دامنه با پسوند .ایران

ثبت نام دامنه (تحت .ایران)

ضمیمه ۱: مقررات ثبت دامنه‌ الف. نوع دامنه ب. شرایط متقاضی پ. شناسه ثبت ت. روش ثبت دامنه ث. محدودیت‌های شکلی ج. دامنه‌های انحصاری چ. دامنه‌های ممنوع

الف. نوع دامنه همه دامنه‌ها مستقیماً تحت .ایران ثبت می‌شوند. ب. شرایط متقاضی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که اعطای امتیاز دامنه .ایران به آن‌ها مغایر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران نباشد. پ. شناسه ثبت متقاضی ثبت باید با مراجعه به فرم درخواست شناسه، یک شناسه ثبت (nic handle) دریافت کند. چنانچه هر یک از رابط‌های اداری، فنی یا مالی غیر از متقاضی باشد، برای وی نیز باید یک شناسه ثبت اخذ نمود. این شناسه‌ها در مرحله ثبت مورد استفاده قرار می‌گیرند. ت. روش ثبت دامنه متقاضی باید فرم مخصوص درخواست ثبت نام دامنه فارسی را پر کرده وبه طور الکترونیک تسلیم کند. ارائه فرم پر شده به منزله پذیرش کلیه شرایط ثبت دامنه تحت .ایران از جمله ضوابط و شرایط ، سیاست حل‌ اختلاف ، آیین نامه حل‌ اختلاف در زمینه نام دامنه تحت .ایران، مقررات حاضر و نیز ضمیمه ۲: سیاست کیست (WHOIS) و ضمیمه ۳: هزینه ثبت می‌باشد. متقاضی باید در این فرم اطلاعاتی مانند نشانی قانونی کامل دارنده امتیاز دامنه، تلفن، مشخصات کارگزار دامنه و شناسه‌های ثبت ذیربط را ارائه کند. ث. محدودیت‌های شکلی نام دامنه باید صرفاً از حروف فارسی، ارقام فارسی، تیره – منها (-)، فاصله مجازی و اتصال مجازی تشکیل شود. برای توضیح بیشتر به راهنمای ثبت دامنه فارسی ، به خصوص جدول‌های ۱، ۲ و ۳ آن مراجعه کنید. نام‌های دامنه باید با حرف شروع و به حرف ختم شوند. طول دامنه باید حداقل دو نویسه و حداکثر حدود ۳۰ نویسه باشد. برای اطلاع بیشتر، آشنایی با مفاهیم فاصله مجازی و اتصال مجازی، تبعات به کارگیری صفحه کلید غیرفارسی (مانند صفحه کلید عربی) به راهنمای ثبت دامنه فارسی مراجعه کنید. ج. دامنه‌های انحصاری ثبت برخی اسامی واحدهای اداری کشور منحصراً در اختیار واحدهای ذیربط است. نام کشور (به هر صورت)، نام استان‌ها، فرمانداری، شهرستان‌ها و شهرها از این جمله‌اند. ثبت اسامی آثار طبیعی، آثار تاریخی، فرهنگی و ملی، اسامی مذهبی و اسامی مشاهیر در اختیار واحدهای ذیربط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است مگر آنکه آن وزارتخانه مجوز کتبی برای غیر صادر کند. چ. دامنه‌های ممنوع ثبت کلمات خلاف عفت عمومی یا کلمات دیگری که حاکی از فعالیت معارض با قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشند ممنوع است. همچنین ثبت تعدادی از واژه‌های عمومی مربوط به اینترنت مجاز نیست.

Comment here