PHPآموزش PHPآموزش برنامه نویسی

قوانین نام گذاری متغیرها و توابع در PHP

متغیرها در php

قوانین نام گذاری متغیرها در PHP

نام متغیرها در PHP شامل ۴ قانون می شود:

۱- نام متغیر فقط می تواند شامل اعداد ۰ تا ۹ و حروف a – z و A – Z و _ (آندراسکور) باشد

مثال:

$userName_1;

۲- نام متغیر نمی تواند با اعداد شروع شود

مثال:

$۱userName; //اشتباه
$userName1; //درست

۳- نام متغیرها به حروف کوچک و بزرگ حساس است

مثال:

متغیرهای زیر با هم تفاوت دارند و هر کدام یک متغیر حساب می شوند:

$Username;
$username;
$UserName;
$userName;

۴- نام متغیر در PHP نمی تواند شامل Space یا فضای خالی باشد

Comment here

*

code